• D45 – D46 Khu đô thị Quốc tế Nam Thăng Long - Ciputra, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội View on Map
  • Telephone: 024 3 7430135
  • Social Links: