• Social Links:

Overview

  • Sectors Tổ chức giáo dục
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 143

Company Description

Sách cho em là dự án thiện nguyện cộng đồng, hướng tới mục tiêu hình thành thói quen và văn hóa đọc cho trẻ thông qua hệ thống các trường học, lớp học, đồng thời chia sẻ với phụ huynh và thầy cô giáo những kỹ năng và phương pháp nhằm nuôi dưỡng cảm xúc tích cực ở trẻ, giúp trẻ khai phóng tư duy, trí tuệ và khơi dậy những khả năng tiềm ẩn.

Dự án do nhiều tổ chức và cá nhân tham gia thực hiện, trong đó Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Bền vững (CSC), trực thuộc Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam là tổ chức đại diện chính.

Liên hệ:

  • Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Thị Thúy Nga
  • Điện thoại: 0973093169
  • Phụ trách truyền thông: Phan Tố Nga
  • Điện thoại: 0934628739
  • Email: sachchoem.info@gmail.com