Trường Trung học phổ thông Phúc Thọ

  • Social Links:

Overview

  • Sectors Trường Công lập - Bán công
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 457

Company Description

Trường THPT Phúc Thọ được thành lập năm 1966 với tên ban đầu là trường Cấp 3 Phúc Thọ. Sau nhiều lần đổi tên theo sự phát triển của nền giáo dục nước nhà và có tên như ngày nay: Trường trung học phổ thông Phúc Thọ. Từ những ngày ban đầu với vài trăm học học sinh và 22 cán bộ, giáo viên, nhân viên sau hơn 50 năm phát triển hiện nay nhà trường có 39 lớp, hơn 1500 học sinh và hàng trăm thầy, cô giáo, cán bộ, nhân viên. Cơ sở vật chất nhà trường tương đối khang trang và đầy đủ các phòng học, làm việc và phòng chức năng, trên diện tích 14.700 m2. Chất lượng giáo dục nhà trường liên tục phát triển. Hơn 50 năm qua nhà trường được nhân dân Huyện Phúc Thọ và lãnh đạo các cấp ghi nhận những đóng góp to lớn trong công cuộc đào tạo nhân tài cho địa phương và đất nước.