[Download] Tài liệu Quy trình tuyển dụng giáo viên toàn diện

Tài liệu Quy trình tuyển dụng giáo viên toàn diện

Quá trình tuyển dụng là quá trình mà một trường học cần đảm bảo rằng họ có nhóm ứng viên đủ điều kiện lớn nhất và mạnh nhất cho một vị trí đăng tuyển. Tuyển dụng, là một phần của chiến lược nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu của nhà trường, thường có nghĩa là tiếp cận các giáo viên và lựa chọn. Thay vì chờ đợi xem ai ứng tuyển vào vị trí được đăng, nhà trường cần liên tục tìm kiếm ứng viên thông qua các hoạt động chính thức và không chính thức. Thông thường, các trường học hiệu quả nhất có cách tiếp cận liên tục và chủ động hơn trong tuyển dụng giáo viên trong suốt năm học (Gross & DeArmond, 2011).

Các thành phần chính của chiến lược nguồn nhân lực, tuyển dụng giáo viên bao gồm:

– Ưu tiên tuyển dụng các nhà giáo dục;

– Dự kiến nhu cầu tuyển dụng thông qua dữ liệu tuyển dụng và nhu cầu;

– Truyền tải thông điệp tuyển dụng sớm và rõ ràng;

– Xây dựng quan hệ đối tác với các cấp nguồn cung ứng

– Định vị lãnh đạo trường để đưa ra quyết định tuyển dụng quan trọng

Các câu hỏi cần đặt ra cho một Quy trình tuyển dụng giáo viên toàn diện:

– Khi nào và bằng cách nào để nhà trường chuẩn bị cho việc tìm kiếm những ứng viên giáo viên tốt nhất?

– Đâu là phương pháp và hoạt động tuyển dụng hiệu quả nhất đối với mỗi nhà trường?

* Tài liệu Quy trình tuyển dụng giáo viên toàn diện

Tài liệu cung cấp một mô hình tuyển dụng giáo viên tổng thể đồng thời đưa ra các biểu mẫu và mẫu tham khảo tài liệu sử dụng trong tuyển dụng giáo viên để chuyên viên Nhân sự có thể dùng ngay hoặc chỉnh sửa linh hoạt theo yêu cầu của từng trường:

– Biểu mẫu và Mẫu tham khảo Lịch tuyển dụng và tuyển chọn giáo viên theo năm học

– Mẫu thông điệp tuyển dụng của nhà trường

– Mẫu hồ sơ trường học

– Biểu mẫu và Mẫu tham khảo Kế hoạch tuyển dụng

– Biểu mẫu và Mẫu tham khảo Phân tích kết quả và hiệu quả của các nguồn, chiến lược tuyển dụng giáo viên

– Biểu mẫu và Mẫu tham khảo Mô tả công việc phản ánh năng lực

DOWNLOAD TÀI LIỆU

Related Posts

Leave a Comment